Miejsce

Zobacz miejsce Jarmarku Łaskiego.

  • Plac 11 Listopada
  • Teren przy ul. Zielonej
Mapa Jarmarku Łaskiego

Łask to niespełna dwudziestotysięczne miasto w zachodniej części województwa łódzkiego – na Wysoczyźnie Łaskiej.

Łask

Niewielkie miasto z wielkim potencjałem!

Miasto Łask położone jest na skrzyżowaniu kilku ważnych dróg, które umożliwiają komunikację praktycznie w każdym kierunku: Łódź, Piotrków Trybunalski, czy też Sieradz. Ogromny wpływ na rozwój komunikacji w regionie miała budowa drogi ekspresowej S8 i S14. Dziś z Łasku do Łodzi można dojechać w ok. 20 min.

Łask wyróżnia stacjonująca w mieście i gminie Buczek 32. Baza Lotnictwa Taktycznego będąca w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego i posiadająca w swoim wyposażeniu samoloty F-16.

Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną gminy Łask jest dolina rzeki Grabi. Cały odcinek Grabi oraz okoliczne lasy znajdują się w Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym oraz częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Grabia jest jedną z najczystszych rzek centralnej Polski.

Chcemy zmieniać, udoskonalać. Dość szarości i nudy. Budujemy markę, dzięki której Łask staje się ważnym ośrodkiem na eventowej mapie Polski.