Dokumenty

Dokumenty dotyczące Jarmarku Łaskiego.

Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące Jarmarku Łaskiego.
Znajdziecie tutaj wszystkie potrzebne dokumenty dla wystawców, sponsorów oraz osób związanych z organizacją imprezy.

01.

Regulamin - część handlowa dla firm i innych podmiotów wystawiających stoiska gastronomiczne, handlowe oraz promocyjno-reklamowe.

02.

Regulamin - część rzemieślnicza dla wystawców, rzemieślników, rękodzielników i kupców

03.

Regulamin imprezy masowej 24. Jarmark Łaski 04-05.06.2022

04.

Formularz zgłoszeniowy dla Wolontariuszy Dołącz do zespołu organizatorów 24. Jarmarku Łaskiego

05.

Zgoda rodzica - wolontariat Dokument dla niepełnoletnich wolontariuszy Jarmarku Łaskiego